• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2017 - Finpari - เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2579 - 0113

- ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
- รายชื่อนิสิตหอพักหญิง รหัส 58,59 เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม  
- รายชื่อนิสิตหอพักชาย รหัส 58,59 เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อห้องพักนิสิตชายหอพักชายที่ 14 ภาคฤดูร้อน 2560

- ประกาศรายชื่อห้องพักนิสิตชายหอพักชายที่ 13 ภาคฤดูร้อน 2560

- ประกาศรายชื่อห้องพักนิสิตชายตึกพักชายที่ 13 ภาคฤดูร้อน 2560

- ประกาศปิดปรับปรุงตึก 14 , 15

- เรื่อง การกำหนดห้องให้เข้าพักอาศัย ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2560 หน้า 1   หน้า 2  
- ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงที่ได้รับสิทธิ์ เข้าพักอาศัย ภายในหอพัก ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2560
 
- ประกาศรายชื่อนิสิตชายที่ได้รับสิทธิ์ เข้าพักอาศัย ภายในหอพัก ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2560  
- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 
- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
- ขอเชิญชวนนิสิตตึกพัก/หอพัก เข้าร่วมส่งโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ...

- ทำเนียบอาจารย์หอพัก ปีการศึกษา 2559
- แบบยืนยันการอยู่หอพักภายใน

กองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้น และเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
งานหอพัก เรื่อง การปฏิบัติของนิสิตช่วงปิดหอพัก ถาคต้น 2559 (รองรับกีฬาสาธิต)
- หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 กรณี การรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
- เส้นทางรถประจำทางผ่านหอพักใน มก.
ข้อมูลรายละเอียดหอพักใน 
รับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45)
Kritsana International Dormitory, (Housing Rules and Regulations)
- ชมภาพ "โครงการจิตอาสา ปี 2558" หอพักซอยพหลโยธิน 45 
รายละเอียดการเข้าพัก หอพักซอยพหลโยธิน 45 ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ 
- อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆของหอพักซอยพหลโยธิน 45 รายละเอียดเพิ่มเติม 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Search

หน้าที่ 2

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

หน้าที่ 3

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

f t g