พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: Uncategorised | เผยแพร่เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2559 | ฮิต: 159415

การสมัครเข้าอยู่หอพักซอยพหลโยธิน 45 (สำหรับนิสิตไทย ระดับปริญญา) 

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร     
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก นิสิตไทย ระดับปริญญาตรี   
      รายการ จำนวน (บาท)
      ค่าเช่าห้องพักเดือนปัจจุบัน 2,300
      ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า 2,300
      ค่าประกันของเสียหาย 2,000
      รวมเป็นเงิน 6,600

เงื่อนไขการอยู่หอพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
ระบบรักษาความปลอดภัย 
การบริการด้านการจราจร 

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

ที่อยู่: หอพักซอยพหลโยธิน 45 ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2942-7790, 0-2942-7797 หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45”